נגד סוציאל-לאומנות בישראל | זאב שטרנהל - דעות - הארץ