הניחו למזרח ירושלים - מאמר מערכת - חדשות, ידיעות מהארץ והעולם - עיתון הארץ