מאמר המערכת | האלימות במגרשים: הכדורגל הישראלי זקוק לטיפול דחוף - חדשות, ידיעות מהארץ והעולם - עיתון הארץ