אז כמה יאיר לפיד באמת שווה? - מכתבים למערכת - הארץ