מראות ההרס בביירות

גם אם יתברר שהפיצוץ נגרם מתאונה ולא מפיגוע, הנזק העצום שגרם יעורר שאלות נוקבות סביב החזקת נשק וטילים בריכוזי אוכלוסייה. ייתכן שהפיצוץ יגרום למפנה בשיח הציבורי ואולי גם בקרב חלק מההנהגה הפוליטית לגבי חיזבאללה

צבי בראל // פרשנות
57 תגובות לכתבה

קורונה בישראל

עדכון אחרון קצב שינוי שבועי
גרף מגמה
נדבקים
במצב קשה
מתים

הסבר על חישוב הנתונים

גרף המגמה מציג את השינוי היומי בנתונים בשבועיים האחרונים.

קצב שינוי שבועי מצביע על הגידול או הקיטון המספרי בשבוע האחרון בהשוואה לשינויים שחלו בנתונים בשבוע שקדם לכך.

מקרים חדשים ביום:

קורונה בעולם

נדבקים

מאתמול

מתים

מאתמול
נדבקים מאתמול מתים