אפרים לביא | לחזק את הרשות הפלסטינית - דעות - הארץ