מי ידע שבפאתי רחוב אלנבי בתל אביב מסתתרים גיישה וטרובדור - כללי - הארץ