שתפו בפייסבוק
שתפו כתבה במיילשליחת הכתבה באימייל
שילה ליפשיץ
שילה ליפשיץ

<< התקינה החשבונאית הבינלאומית מבוססת על עקרונות ומדגישה מדידה במונחי שווי הוגן. זו חשבונאות חדשה ומורכבת, המחייבת גם שיקול דעת ושימוש באומדנים סובייקטיוויים בעת ביצוע הערכות השווי. בעידן זה נדרש הדירקטור להחליף דיסקט, כדי להתמודד עם אפשרות של ניהול רווחים ומניפולציה על ידי ההנהלה.

בואו ניזכר בחברת אנרון ונפילתה. אנרון נהגה לשערך נגזרים כלפי מעלה, כחלק מתרגילי ניהול הרווחים שלה. טענה דומה נשמעה גם נגד ליהמן ברדרס ו-AIG לפני נפילתם. סוחרי אנרון קבעו מחירים, ובאמצעותם נקבעו ערכי השווי ההוגן של נכסי החברה - שהשליכו גם על התגמול של אותם סוחרים. פרנק פרטנוי, פרופסור למשפטים מאוניברסיטת סאן דייגו, ציין בעדותו בנוגע לאנרון בפני ועדה של הסנאט האמריקאי בינואר 2002: "מכיוון שסוחרי הגז הטבעי של אנרון תוגמלו על בסיס רווחים, היה להם תמריץ להחביא הפסדים על ידי קביעה שגויה של עקומות ריביות עתידיות. במקרים מסוימים, סוחר יכניס למערכת באופן ידני ריבית עתידית השונה מזו שבשוק".

לדעת פרטנוי, ההשפעה של עיוות עקום התשואה, כפי שעשו סוחרי אנרון - אינה ברורה. עם זאת, כמה סוחרים טענו שההשפעה על היוון תזרימי המזומנים הסתכמה ביותר ממיליארד דולר. אין ספק שחשבונאות שווי הוגן יצרה כלי חדש למניפולציה של דו"חות כספיים על ידי מנהלים. למשל, על פי התקינה הבינלאומית שחלה גם על חברות ציבוריות בישראל, נכס המוגדר כנדל"ן להשקעה יכול להירשם חשבונאית על פי מודל העלות או על פי מודל השווי הוגן. במידה שהחברה בחרה ליישם את מודל השווי הוגן במדידת הנדל"ן להשקעה ולהעסיק לצורך כך שמאי, השינויים בשווי על פי הערכת השמאי ייזקפו לדו"ח רווח והפסד.

כמובן שייתכנו הבדלים בין שני שמאים בהערכת הנדל"ן להשקעה, וכתוצאה מכך בהשפעה התוצאתית על הרווח התקופתי. על הדירקטור יהיה להגדיל את המעורבות והבקרה בבחירת השיטה החשבונאית והשמאי. עליו להיות ער למניפולציות ברווח המשפיעות על חלוקת דיווידנד, מדדי ביצוע, מדדי תגמול והתניות פיננסיות מול הבנקים.

כמה פתרונות מוצעים לדירקטור הנבוך בעידן השווי הוגן: על כל דירקטור לדעת לקרוא את הדו"חות הכספיים. אי הידיעה אינה פותרת מאחריות. עליו לקבל את הדו"חות הכספיים מספיק זמן לפני ישיבת הדירקטוריון, לשאול את רואה החשבון וההנהלה שאלות - ולדאוג לכך שניתנות לו תשובות מספקות. הוא יידרש לספקנות מקצועית רבה באישור הדו"חות הכספיים. במקרים מסוימים אף יהיה עליו להסתמך על יועצים חיצוניים לדירקטוריון, במימון החברה (הניתן על פי חוק החברות). לבסוף, הדירקטור יידרש להעשיר את ידיעותיו האישיות והמקצועיות באמצעות השתלמויות בתחומים של רגולציה, חשבונאות, הערכת שווי, מכשירים פיננסיים נגזרים, שמאות ואקטואריה.

פתרונות אלה אמורים לסייע לדירקטור בישראל להתמודד טוב יותר עם אחריותו המשפטית כנושא משרה בעידן החשבונאות הבינלאומית. עליו להחליף את הדיסקט הישן, לדיסק עם זיכרון רב יותר.

הכותבת היא ראש החוג לחשבונאות במרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר הארץ