Hedge Fund - כללי - הארץ

Hedge Fund

שתפו כתבה במיילשליחת הכתבה באימייל

קרן גידור.

קרנות גידור נחשבות למכשיר שמיועד לאנשים מתוחכמים ואמידים שיכולים להתמודד עם השקעות מסוכנות. אבל גידור במשמעותו המקורית הוא דווקא פעולה של הפחתת סיכון. לדוגמה, יצואן שרוכש חוזה עתידי על שער מטבע משתמש בפעולת גידור כדי להפחית את התלות שלו בתנודות שערי המטבע - ובכך הוא מקטין את רמת הסיכון של עסקיו.

קרן גידור היא גוף שמאגד השקעה של פרטים למען השגת רווח משותף. בניגוד לקרנות נאמנות, שמשקיעות בנכסים פיננסיים מתוך תקווה שערכם יעלה, קרנות גידור קלאסיות פועלות באסטרטגיות שונות שאמורות להיות נייטרליות ביחס לשוק. כלומר, הקרנות מעוניינות להרוויח גם במצבים של שוק עולה וגם יורד. לכן הן אמורות להיות נייטרליות לסיכון.

כיצד עושים זאת? אחת האסטרטגיות של קרנות גידור היא "לונג-שורט": הקרן קונה נכס מסוים וכנגדו מוכרת בחסר נכס אחר בעל מאפיינים דומים. שני הנכסים יעלו או יירדו לפי מצב השוק, אבל הנכס הבכיר ישיג בכל מצב תשואה עודפת לעומת הנכס הנחות.

נניח, למשל, שמנהל קרן גידור מזהה 2 חברות מתחרות באותו ענף. הוא מנתח את מצבן ומגיע למסקנה שחברה א' טובה ויעילה יותר מחברה ב'. המנהל מצפה כי לאורך זמן מניה א' תעלה יותר מאשר מניה ב'. לחלופין, אם הענף יסבול מהאטה, הוא מצפה שא' תרד בשיעור נמוך יותר מב'.

לכן הוא מוכר בחסר את מניה ב', ובתמורה קונה את מניה א'. כעת מנהל הקרן אדיש למצב השוק, וכל מה שמעניין אותו הוא יחסי המחיר בין א' לב'. אם הנחותיו יתבררו כנכונות - הוא ירוויח בכל מצב של השוק.

אז היכן נכנס הסיכון? מנהלי קרנות גידור רבים מעוניינים להעצים את הרווחים, ולכן משתמשים במנופי אשראי גבוהים. ואולם תמיד קיים סיכוי שהמנהלים ישגו בהימור, או שהשוק יתנהג באופן "לא רציונלי" לאורך תקופה לא קצרה. במקרים כאלה קרנות הגידור עלולות לספוג הפסדים כבדים.

באחרונה עלו לכותרות כמה קרנות גידור גדולות שנפלו בעקבות משבר הלוואות הסאבפריים בארה"ב. הקרנות האלה ניסו כנראה להרוויח ממשחק של ריביות. העסק עבד יפה, עד שהתברר שלווי סאבפריים רבים מפסיקים את תשלומי המשכנתא. מצב זה גרם לקרנות הגידור להפסדים גבוהים, וחלקן הפסיקו פעילותן.

מרבית קרנות הגידור אינן פתוחות להשקעה עבור ציבור רחב של משקיעים. הן נזילות פחות (ניתן להיכנס ולצאת מהן רק פעם בחודש או פעם ברבעון), דורשות סכום השקעה התחלתי גבוה ואינן מפוקחות באופן הדוק על ידי רשויות ניירות הערך בעולם.

-

מכירה בחסר

פעולה המהווה הימור נגד מניה או מדד. המוכר בחסר מוכר מניה שאינה ברשותו, ושאותה שאל מגוף אחר. המוכר מקווה שמחיר המניה יירד, ואז יוכל לרכוש אותה בזול ולהרוויח מההפרש בין המכירה לקנייה

תגובות

הזינו שם שיוצג כמחבר התגובה
בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שהינני מסכים/ה עם תנאי השימוש של אתר הארץ