כך מעבירים צה"ל והממשלה מיליארדים בדמי ארנונה ליישובים מבוססים - מקומי - הארץ