מסעו הקפקאי בן מאה השנים של "המשפט", אחד מכתבי היד היקרים ביותר בהיסטוריה - ספרות - הארץ