מדוע מוצאים את עצמם האוטיסטים בתפקוד גבוה מורחקים מהחברה? - סוף שבוע - הארץ