"מלכות הצעקה": עד שלא יישאר לכם אוויר - ביקורת טלוויזיה - הארץ