גילויים נוספים על הקשר בין הבאוהאוס לנאציזם - תרבות - הארץ