הביוגרפיה של נעמי שמר: היוצרת שתימרנה בין ראייה חודרת לעיוורון מרצון - עיון - הארץ