כתבי ז'בוטינסקי חושפים את הפער העצום בינו ובין ממשיכי דרכו בליכוד - עיון - הארץ