"אני לא מדבר או חושב במונחים אידיאולוגיים": הראיון האחרון עם אהרן אפלפלד - תרבות יהודית-ישראלית מקורית, בחסות בית אבי חי - הארץ