הפצע של לוחמי דובדבן לא דימם, וגם אינו מגליד - מדיני ביטחוני - הארץ