"המרד נגד הגלובליזציה": כך קולע נדב איל לטעמו של מעמד הביניים הישראלי - עיון - הארץ