"המנהרה": חרף הנושא המדכא, ספרו של א"ב יהושע מקרין אופטימיות סוחפת - פרוזה - הארץ