"המנהרה" של א"ב יהושע: האמנות מפנה מקום לעוד משל חברתי נבוב - פרוזה - הארץ