20 שנה לחוק השוודי, האם הפללת צרכני זנות הוכתרה בהצלחה? - סוף שבוע - הארץ