עם 11 מסעדות בישראל ובעולם ושלוש תוכניות טלוויזיה, אסף גרניט מבלבל אפילו את עצמו - אוכל - הארץ