האם גשרים באמת משנים את מערכת היחסים בין הולכי הרגל לרכב פרטי? - אדריכלות - הארץ