"הצל שלי ואני" מאת יהודה פוליקר: שלושה פרקים לקריאה - משהו לקרוא - הארץ