המקום שבו ארה"ב תופסת טרמפים: ביקור בנמל היציאה של האדם לחלל - חלל - הארץ