100 לתנועת הבאוהאוס עם מוזיאון חדש בגרמניה - אדריכלות - הארץ