קתדרלת נוטרדאם בפריז - סמל גותי למוד הרס - אדריכלות - הארץ