קורבן הפסח הוא מבחנה של תנועת המקדש. השנה משהו השתבש בתוכנית הגאולה - חינוך וחברה - הארץ