ספרו של דוד ויצטום על יחסי ישראל־גרמניה בשנות ה-50 עמוס בספקולציות - עיון - הארץ