שתפו בפייסבוק
שתפו כתבה במיילשליחת הכתבה באימייל
מאת יורם גביזון
מאת יורם גביזון

אורי קויאטק עשה דרך ארוכה לצדו של בעל השליטה בקבוצת אלקו החזקות, גרשון זלקינד. קויאטק, שהיה מנכ"ל הקבוצה בשנות ה-90, סייע לזלקינד לחלץ את אלקו מהמשבר שבו היתה בסוף שנות ה-80, להגדיל את שווי השוק שלה פי 30 ולהניח את היסודות להפיכתה של החברה הבת אלקטרה צריכה לחברה בינלאומית.

קויאטק, שפרש בראשית 99' מאלקו החזקות, יצא זמן לא רב אחר כך לדרך חדשה. הוא רכש מחברת קיטאל שבשליטת לוי קושניר 50% מאחזקותיה (29% מההון ו-32% מהשליטה) בחברת נחושתן השקעות תמורת 9.5 מיליון שקל. 4 שנים מאוחר יותר נראה שהפרק השני בקריירה העסקית של קויאטק בנחושתן אינו עולה יפה.

נחושתן השקעות, שבשליטת לוי קושניר ואורי קויאטק, הפסידה 4 מיליון שקל ברבעון השני של 2003 ו-20.5 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2003. ואולם הדו"ח הכספי של החברה הוא מסוג הדו"חות שבו סקירת רואי החשבון של החברה מעניינת לפחות כמו המאזן ודו"ח רווח והפסד.

משרד קוסט פורר את גבאי מפנה את תשומת לב המשקיעים לגירעון בהון החוזר של נחושתן השקעות עצמה, ומביע את ספקותיו בדבר המשך קיומן של שתי חברות מוחזקות כ"עסק חי". נחושתן השקעות סובלת מגירעון בהון העצמי של 38 מיליון שקל ומגירעון בהון החוזר של 124 מיליון שקל. נחושתן השקעות מציינת כי הגירעון בהון החוזר נוצר כתוצאה מסיווג הלוואה מבנק מזמן ארוך לזמן קצר.

נחושתן נכסים, שהיא חברה בת של נחושתן השקעות, מנסה לקבל מימון מהבנקים כנגד שעבוד ערבות שהיא עומדת לקבל מחברת מלונות ים סוף. נחושתן מכרה לים סוף בספטמבר 2000 חלק מזכויותיה במגרש שעליו אמור להיבנות פרויקט מגדל נווה צדק ובו 270 דירות. על פי תנאי העסקה, אמורה נחושתן נכסים לקבל 50%-35% מהתמורה ממכירת הדירות.

נחושתן נכסים קיבלה מים סוף ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית שניתנת למימוש בפברואר 2004. הערבות אמורה להבטיח חלק מהתקבולים שנחושתן נכסים אמורה לקבל. ים סוף התחייבה לתת לנחושתן נכסים ערבות בנקאית נוספת של 10 מיליון דולר על פי חוק המכר. נחושתן נכסים מנהלת מו"מ עם ים סוף להמרת הערבות הבנקאית על פי חוק המכר לערבות פיננסית בסכום של 6 מיליון דולר.

ערבות פיננסית, בניגוד לערבות בנקאית על פי חוק המכר שאמורה להבטיח קבלת נכס פיסי מקבלן, היא נכס נזיל שניתן לקבל מימון כנגדו. ואכן, נחושתן נכסים פועלת לקבל מימון מהבנקים כנגד שיעבוד הערבות הפיננסית שתוצא לה על ידי ים סוף.

נחושתן נכסים מחזיקה גם ב-30% ממניותיה של חברת מלונות הים התיכון, שהיא בעלת זכויות במלון כרמל בנתניה. מלונות הים התיכון נתונה בקשיי נזילות כתוצאה מגירעון של 19 מיליון שקל בהון החוזר והפסד מצטבר של 77 מיליון שקל.

נחושתן השקעות מציינת בסקירת המנהלים הנלווית לדו"חות הכספיים, כי חלק מהבנקים המלווים את חברת מלונות הים התיכון עלולים לתבוע את החזר חלק האשראי שמועד פירעונו הגיע באופן מיידי.

תזרים המזומנים השלילי של מלונות אינו מאפשר לה להמשיך לפעול, והמשך פעילותה מותנה בהגעה להסדר עם הבנקים בנוגע להארכת מועדי פירעון האשראי והזרמה של הלוואות בעלים על ידי הבעלים שערבים לחובותיה לבנקים. חלקה של נחושתן נכסים בערבויות אלו הוא 16 מיליון שקל.

נחושתן מדגישה כי אין כל התחייבות של בעלי עניין להמשיך ולהזרים כספים למלונות הים התיכון, ובפועל לא עשו כן מאפריל 2003. גורמים אלו מעוררים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של מלונות כ"עסק חי".

הערת "עסק חי" מלווה גם את חברת תדיראן אמפא (50%), שהוקמה באפריל 2001 על ידי מיזוג פעילויות של תדיראן מוצרי צריכה, אמקור ואמפא. תדיראן אמפא עוסקת בייצור, יבוא ושיווק של מקררים, מוצרי חשמל ואלקטרוניקה ביתיים, ונותנת שירות למזגנים, מקררים ומוצרי חשמל.

תדיראן אמפא הגיעה ברבעון השני של 2003 לרווח תפעולי ולאיזון לאחר הוצאות מימון בראשונה מאז הקמתה. תדיראן אמפא הקטינה את הגירעון בהון ל-85 מיליון שקל ואת הגירעון בהון החוזר ל-36 מיליון שקל. הגירעון בהון ובהון החוזר ממומן בעיקר באמצעות שטרי הון שהונפקו לבעלי מניותיה של תדיראן אמפא בסכום של 61 מיליון שקל, כשבניכוי שטרי ההון והלוואת הבעלים בסכום של 5.5 מיליון שקל מגיע הגירעון בהונה העצמי של תדיראן אמפא ל-18.5 מיליון שקל.

מימון הגירעון בהון החוזר, שנדרש לפעילותה השוטפת של תדיראן אמפא, מותנה בהמשך תמיכת בעלי המניות ובהארכת מועדי הפירעון של האשראי הבנקאי. בעלי השליטה בחברה התחייבו לבנקים שלא לדרוש את פירעון שטרי ההון כל עוד ההון העצמי של החברה פחות מ-30% מהמאזן, וכן לערוב ל-30% מהאשראי הבנקאי ומהערבויות שקיבלה מהבנקים, המסתכמים בסוף יוני 2003 ב-127 מיליון שקל.

תדיראן מוצרי צריכה ואמפא, שהן בעליה של תדיראן אמפא, הגיעו להבנות עם הבנקים, ולפיהן יספגו את כל הפסדיה של תדיראן אמפא מאפריל 2003 ועד לסוף השנה.

תדיראן צריכה ואמפא לא הגיעו להבנות בינן לבין עצמן, שכן באוגוסט 2003 שלחה תדיראן צריכה לתדיראן אמפא מכתבי דרישה לחוב של 30 מיליון שקל, כשהסכום במחלוקת הוא 17 מיליון שקל. תדיראן אמפא מצדה תובעת מתדיראן צריכה 5.3 מיליון שקל בגין שירותים שנתנה למזגנים ולמקררים ב-2002.

תדיראן מוצרי צריכה (42%), שעוסקת בייצור מזגני אוויר ביתיים ובייצור מקררים בקבלנות משנה לתדיראן אמפא, הפסידה 2.7 מיליון שקל במחזור של 148 מיליון שקל ברבעון השני של 2003. זאת, בהשוואה לרווח של 1.3 מיליון שקל במחזור של 158 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2002 - כתוצאה מירידה במכירות וברווח התפעולי, וכן עקב הכפלת הוצאות המימון.

מכירותיה של תדיראן צריכה ירדו ב-6% ברבעון השני של 2003, כנראה בשל התחרות החריפה ביבוא, שגרמה לנפילה במחיר המזגנים ולגידול חד במכירות.

הרווח הגולמי של תדיראן צריכה ירד ב-3.5% ברבעון השני של 2003 בהשוואה לרבעון המקביל ב-2002 והסתכם ב-27.6 מיליון שקל, 18.6% מהמחזור, בהשוואה ל-18.1% מהמחזור ברבעון המקביל ב-2002. השיפור ברווחיות הגולמית משקף את פירותיה של תוכנית ההתייעלות, שכוללת העברת מטה החברה מתל אביב לעפולה, פיטורי עובדים ושינויים בקווי הייצור.

ברבעון השלישי אישרה מועצת המנהלים שלב שני לארגון מחדש שכולל בעיקר פיטורי עובדים.

למרות השיפור ברווחיות הגולמית ירד הרווח התפעולי של תדיראן צריכה ב-65% ברבעון השני של 2003 לעומת רבעון המקביל ב-2002. זאת, כתוצאה מקפיצה של 50% בהוצאות ההנהלה והכלליות לעומת הרבעון המקביל ב-2002 ל-11 מיליון שקל, 7.5% מהמחזור, בהשוואה ל-4.6% מהמחזור ברבעון המקביל.

הגידול בהוצאות ההנהלה והכלליות לא מובן בהתחשב בעובדה שהחברה זקפה עלויות של 5.9 מיליון שקל בגין הארגון מחדש ברבעון הראשון של 2003 והכנסות של 250 אלף שקל ברבעון השני.

הפעילות השוטפת של תדיראן צריכה ייצרה גירעון של 21 מיליון שקל בתזרים המזומנים, כשגם התזרים הקבוע של החברה - כלומר ההפסד בתוספת הוצאות שלא כרוכות בזרימת מזומנים - ירד ל-1.5 מיליון שקל ברבעון השני של 2003 לעומת 5.7 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2002. נתון זה מגלם את ההרעה ברווחיות ואת קשייה של תדיראן צריכה, הנובעים מהעובדה שהייצור בישראל יקר משמעותית מזה של מתחריה הישראליים, כגון אלקטרה צריכה והיבואנים, דוגמת סקאל וקריסטל.

נחושתן השקעות עשויה היתה להקל על הגירעון בהונה החוזר לו מימשה אופציית מכר שקיבלה מחברת קרייר האמריקאית, שהיא בעלת שליטה בתדיראן צריכה, למכור את מניותיה בתדיראן צריכה. האופציה ניתנת למימוש מינואר 2004 ועד למארס 2008, בתחילת כל שנה ועל פי נוסחת מחיר שהוסכמה בין הצדדים. בשלב זה החליטה נחושתן השקעות לא לממש את האחזקה בתדיראן צריכה ב-2004, ולפיכך פועלת נחושתן כדי להאריך את מועד הפירעון של ההלוואה שקיבלה מהבנקים והובטחה באופציה שקיבלה מקרייר.

קבוצת נחושתן - נתונים עיקריים

נחושתן השקעות

* גירעון של 124 מיליון שקל בהון חוזר

* גירעון של 37 מיליון שקל בהון העצמי

מלונות הים התיכון

* קשיי נזילות, הערת עסק חי

תדיראן אמפא

* גירעון בהון של 85 מיליון שקל

* חובות לבנקים בהיקף של 127 מיליון שקל

תדיראן מוצרי צריכה

* גירעון של 21 מיליון שקל בתזרים המזומנים

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר הארץ