דעות

קריקטורה יומית | 20 באוקטובר 2019

נשיא בית המשפט העליון לשעבר, מאיר שמגר, שהלך ביום שישי לעולמו בגיל 94, ייצג השקפת עולם מורכבת, שהצליחה להכיל את המתחים הרבים של החברה הישראלית. שמגר דגל במדינה יהודית, באותה מידה שבה דגל בצביונה הדמוקרטי־ליברלי. היתה לשמגר מחויבות לביטחון המדינה, אך גם לזכויות האדם ולזכויות המיעוט. הוא דגל בכלכלה חופשית, אולם לא על חשבון הדאגה ל"אזרח הקטן" ורווחתו. הוא גזר מהיסוד היהודי של ישראל מחויבות עמוקה ל"חברת מופת, מושתתת על עקרונות של זכויות האדם, הצדק, היושר, החירות ושוויון ההזדמנויות". קשה לדמיין ניגוד גדול יותר בין תפישתו הערכית והמשפטית של שמגר, לבין זו שמחזיק בה השלטון האנטי־ליברלי בראשות בנימין נ

36 תגובות לכתבה

תוכן מקודם

אוכל

עדינה זוסמן, מחברת ספרי הבישול הישראלית-אמריקאית, עדיין מתאוששת מסיור בארצות הברית עם ספרה החדש. ל"הארץ" היא מספרת על התשוקה ששמה את הגרסה הישראלית לאוכל מזרח תיכוני על המפה

דינה קראפט
10 תגובות לכתבה