מקרון נושא נאום ניצחון ברחבת מוזיאון הלובר בפריז, אמש
עמנואל מקרון