מרים ושלדון אדלסון באירוע של "תגלית" בניו יורק באפריל האחרון. חיינו כאןMichael Priest Photography

באיזו יחידה שירתו הבנים של שלדון ומרים אדלסון?

ביום שישי האחרון לבש "ישראל היום" חג ופירסם על פני כרבע מעמודו הראשון מאמר שבח והודיה לחוק הלאום מאת מו"לית העיתון ד"ר מרים (אשתו של שלדון) אדלסון.

בראשית מאמרה מבטיחה אדלסון לקוראים כי הדגל הלאומי, המתנוסס בראש העמוד, "יופיע בגאון, באותו מקום, בכל מהדורה של 'ישראל היום' מהיום והלאה" כהצדעה לחוק הלאום. בהמשך היא יוצאת חוצץ נגד המתנגדים לחוק, ולבסוף מסכמת ואומרת שה"קביעה שהמדינה היא מדינת הלאום של העם היהודי, הוא עוד אבן בפסיפס ההצדקה לחיינו כאן".

מתוך עמוד הפייסבוק של מתן אדלסון

"לחיינו כאן", גברת אדלסון?! לא התבלבלת קצת? את הרי לא חיה כאן, אלא בארה"ב, כבר למעלה משלושים שנה. ובעלך המיליארדר, אדון שלדון, לא חי פה מעודו. אז את מדברת איתנו על "חיינו כאן"?!

אנחנו הישראלים, ימנים ושמאלנים, יהודים וערבים, נשים וגברים, אנחנו חיים כאן. לא את. את לא חיה כאן. את לא מזיעה כאן בקיץ. את לא תקועה כאן בפקקים. את ובעלך המילארדר אפילו לא משלמים כאן מסים. אנחנו כן, ואתם לא. אתם לא חיים איתנו כאן בשום מובן.

והכי אנחנו חיים כאן, ואתם לא, במובן זה שאנחנו כאן שולחים את בנינו לשרת בצבא האמור להגן על חיינו ועל "מדינת הלאום" שלנו, ואתם לא. כי הרי יש לכם, הגברת והאדון אדלסון היקרים, שני בנים משותפים (המאמר אינו עוסק בבנותיה של מרים אדלסון מבעלה הקודם, הישראלי, ד"ר אריאל אוקסהורן), אדם ומתן, שניהם בגיל הגיוס, בני 20 ו-22 - האם שלחתם אותם, כמו כולנו כאן, לשרת בצבא ההגנה לישראל?

מישהו מן הקוראים שירת איתם בצבא או ראה תמונה של אדם ומתן החמודים במדים? או שאולי בני הזוג אלדסון, הצנועים באדם, שלחו את בניהם לשרת בצה"ל בסתר? על פי דפי הפייסבוק שלהם - בעוד בנינו משרתים בשריון, בגבעתי, בתותחנים ובצנחנים – אדם ומתן אלדסון משרתים ביחידות עילית אוניברסיטאיות, בסטנפורד ובדרום קליפורניה.

מתוך עמוד הפייסבוק של אדם אדלסון

ואולי, עולה השאלה למראה תמונת נושא שהעלה אדם אדלסון בעמוד הפייסבוק שלו, של מישהו היורה בעוז ברובה פיינטבול - אולי הם בסך הכל התבלבלו, בני אדלסון, ובמקום להתגייס לצבא הגנה לישראל הם התגייסו לצבע הגנה לישראל? יכול להיות.

נכון, יכול להיות שעל פי החוק הישראלי אדם ומתן אדלסון, שהם אמנם בנים לאזרחית ישראלית אבל שנולדו וחיו כל חייהם בחו"ל, אינם חייבים בגיוס. אבל כל זה לא חשוב ולא משנה.

העובדה היא שגברת אלדסון מעזה לדבר איתנו על "חיינו כאן", כשאנחנו שולחים את בנינו לצבא ישראל והיא שולחת את בניה לאוניברסיטאות ארצות הברית. ויתרה מזה – היא ובעלה הרי תומכים נלהבים, בכסף ובדיבורים, בשלטון ובמפלגות הקנאיות הימניות קיצוניות ביותר כאן (למשל שר החינוך נפתלי בנט), אלו שמובילים את ישראל להמשך ההתנחלויות ודיכויו של העם הפלסטיני וכמובן למלחמות אינסופיות, שבהן עלולים הבנים שלנו, שלכם, אבל לא הבנים שלהם, לתת את נפשם.

אז איך זה נראה לכם הדיל הזה, של "ישראל חזקה לנצח", נקרא לזה כך, שבו האדלסונים מקריבים למענו את הכסף שלהם, ואנחנו מוסרים לשם כך את החיים של הבנים שלנו? מתאים לכם?

אז לכשימותו בניכם על קידוש שלמות הארץ, אל תבכו. תפנו למשפחת אדלסון. הם יתרמו לכם בשמחה את דמי ההנצחה.

ביום שישי האחרון לבש "ישראל היום" חג ופירסם על פני כרבע מעמודו הראשון מאמר שבח והודיה לחוק הלאום מאת מו"לית העיתון ד"ר מרים (אשתו של שלדון) אדלסון.

בראשית מאמרה מבטיחה אדלסון לקוראים כי הדגל הלאומי, המתנוסס בראש העמוד, "יופיע בגאון, באותו מקום, בכל מהדורה של 'ישראל היום' מהיום והלאה" כהצדעה לחוק הלאום. בהמשך היא יוצאת חוצץ נגד המתנגדים לחוק, ולבסוף מסכמת ואומרת שה"קביעה שהמדינה היא מדינת הלאום של העם היהודי, הוא עוד אבן בפסיפס ההצדקה לחיינו כאן".

"לחיינו כאן", גברת אדלסון?! לא התבלבלת קצת? את הרי לא חיה כאן, אלא בארה"ב, כבר למעלה משלושים שנה. ובעלך המיליארדר, אדון שלדון, לא חי פה מעודו. אז את מדברת איתנו על "חיינו כאן"?!

אנחנו הישראלים, ימנים ושמאלנים, יהודים וערבים, נשים וגברים, אנחנו חיים כאן. לא את. את לא חיה כאן. את לא מזיעה כאן בקיץ. את לא תקועה כאן בפקקים. את ובעלך המילארדר אפילו לא משלמים כאן מסים. אנחנו כן, ואתם לא. אתם לא חיים איתנו כאן בשום מובן.

והכי אנחנו חיים כאן, ואתם לא, במובן זה שאנחנו כאן שולחים את בנינו לשרת בצבא האמור להגן על חיינו ועל "מדינת הלאום" שלנו, ואתם לא. כי הרי יש לכם, הגברת והאדון אדלסון היקרים, שני בנים משותפים (המאמר אינו עוסק בבנותיה של מרים אדלסון מבעלה הקודם, הישראלי, ד"ר אריאל אוקסהורן), אדם ומתן, שניהם בגיל הגיוס, בני 20 ו-22 - האם שלחתם אותם, כמו כולנו כאן, לשרת בצבא ההגנה לישראל?

מישהו מן הקוראים שירת איתם בצבא או ראה תמונה של אדם ומתן החמודים במדים? או שאולי בני הזוג אלדסון, הצנועים באדם, שלחו את בניהם לשרת בצה"ל בסתר? על פי דפי הפייסבוק שלהם - בעוד בנינו משרתים בשריון, בגבעתי, בתותחנים ובצנחנים – אדם ומתן אלדסון משרתים ביחידות עילית אוניברסיטאיות, בסטנפורד ובדרום קליפורניה.

ואולי, עולה השאלה למראה תמונת נושא שהעלה אדם אדלסון בעמוד הפייסבוק שלו, של מישהו היורה בעוז ברובה פיינטבול - אולי הם בסך הכל התבלבלו, בני אדלסון, ובמקום להתגייס לצבא הגנה לישראל הם התגייסו לצבע הגנה לישראל? יכול להיות.

נכון, יכול להיות שעל פי החוק הישראלי אדם ומתן אדלסון, שהם אמנם בנים לאזרחית ישראלית אבל שנולדו וחיו כל חייהם בחו"ל, אינם חייבים בגיוס. אבל כל זה לא חשוב ולא משנה.

העובדה היא שגברת אלדסון מעזה לדבר איתנו על "חיינו כאן", כשאנחנו שולחים את בנינו לצבא ישראל והיא שולחת את בניה לאוניברסיטאות ארצות הברית. ויתרה מזה – היא ובעלה הרי תומכים נלהבים, בכסף ובדיבורים, בשלטון ובמפלגות הקנאיות הימניות קיצוניות ביותר כאן (למשל שר החינוך נפתלי בנט), אלו שמובילים את ישראל להמשך ההתנחלויות ודיכויו של העם הפלסטיני וכמובן למלחמות אינסופיות, שבהן עלולים הבנים שלנו, שלכם, אבל לא הבנים שלהם, לתת את נפשם.

אז איך זה נראה לכם הדיל הזה, של "ישראל חזקה לנצח", נקרא לזה כך, שבו האדלסונים מקריבים למענו את הכסף שלהם, ואנחנו מוסרים לשם כך את החיים של הבנים שלנו? מתאים לכם?

אז לכשימותו בניכם על קידוש שלמות הארץ, אל תבכו. תפנו למשפחת אדלסון. הם יתרמו לכם בשמחה את דמי ההנצחה.

לקריאת הכתבה המלאה

ביום שישי האחרון לבש "ישראל היום" חג ופירסם על פני כרבע מעמודו הראשון מאמר שבח והודיה לחוק הלאום מאת מו"לית העיתון ד"ר מרים (אשתו של שלדון) אדלסון.

בראשית מאמרה מבטיחה אדלסון לקוראים כי הדגל הלאומי, המתנוסס בראש העמוד, "יופיע בגאון, באותו מקום, בכל מהדורה של 'ישראל היום' מהיום והלאה" כהצדעה לחוק הלאום. בהמשך היא יוצאת חוצץ נגד המתנגדים לחוק, ולבסוף מסכמת ואומרת שה"קביעה שהמדינה היא מדינת הלאום של העם היהודי, הוא עוד אבן בפסיפס ההצדקה לחיינו כאן".

מתוך עמוד הפייסבוק של מתן אדלסון

"לחיינו כאן", גברת אדלסון?! לא התבלבלת קצת? את הרי לא חיה כאן, אלא בארה"ב, כבר למעלה משלושים שנה. ובעלך המיליארדר, אדון שלדון, לא חי פה מעודו. אז את מדברת איתנו על "חיינו כאן"?!

אנחנו הישראלים, ימנים ושמאלנים, יהודים וערבים, נשים וגברים, אנחנו חיים כאן. לא את. את לא חיה כאן. את לא מזיעה כאן בקיץ. את לא תקועה כאן בפקקים. את ובעלך המילארדר אפילו לא משלמים כאן מסים. אנחנו כן, ואתם לא. אתם לא חיים איתנו כאן בשום מובן.

והכי אנחנו חיים כאן, ואתם לא, במובן זה שאנחנו כאן שולחים את בנינו לשרת בצבא האמור להגן על חיינו ועל "מדינת הלאום" שלנו, ואתם לא. כי הרי יש לכם, הגברת והאדון אדלסון היקרים, שני בנים משותפים (המאמר אינו עוסק בבנותיה של מרים אדלסון מבעלה הקודם, הישראלי, ד"ר אריאל אוקסהורן), אדם ומתן, שניהם בגיל הגיוס, בני 20 ו-22 - האם שלחתם אותם, כמו כולנו כאן, לשרת בצבא ההגנה לישראל?

מישהו מן הקוראים שירת איתם בצבא או ראה תמונה של אדם ומתן החמודים במדים? או שאולי בני הזוג אלדסון, הצנועים באדם, שלחו את בניהם לשרת בצה"ל בסתר? על פי דפי הפייסבוק שלהם - בעוד בנינו משרתים בשריון, בגבעתי, בתותחנים ובצנחנים – אדם ומתן אלדסון משרתים ביחידות עילית אוניברסיטאיות, בסטנפורד ובדרום קליפורניה.

מתוך עמוד הפייסבוק של אדם אדלסון

ואולי, עולה השאלה למראה תמונת נושא שהעלה אדם אדלסון בעמוד הפייסבוק שלו, של מישהו היורה בעוז ברובה פיינטבול - אולי הם בסך הכל התבלבלו, בני אדלסון, ובמקום להתגייס לצבא הגנה לישראל הם התגייסו לצבע הגנה לישראל? יכול להיות.

נכון, יכול להיות שעל פי החוק הישראלי אדם ומתן אדלסון, שהם אמנם בנים לאזרחית ישראלית אבל שנולדו וחיו כל חייהם בחו"ל, אינם חייבים בגיוס. אבל כל זה לא חשוב ולא משנה.

העובדה היא שגברת אלדסון מעזה לדבר איתנו על "חיינו כאן", כשאנחנו שולחים את בנינו לצבא ישראל והיא שולחת את בניה לאוניברסיטאות ארצות הברית. ויתרה מזה – היא ובעלה הרי תומכים נלהבים, בכסף ובדיבורים, בשלטון ובמפלגות הקנאיות הימניות קיצוניות ביותר כאן (למשל שר החינוך נפתלי בנט), אלו שמובילים את ישראל להמשך ההתנחלויות ודיכויו של העם הפלסטיני וכמובן למלחמות אינסופיות, שבהן עלולים הבנים שלנו, שלכם, אבל לא הבנים שלהם, לתת את נפשם.

אז איך זה נראה לכם הדיל הזה, של "ישראל חזקה לנצח", נקרא לזה כך, שבו האדלסונים מקריבים למענו את הכסף שלהם, ואנחנו מוסרים לשם כך את החיים של הבנים שלנו? מתאים לכם?

אז לכשימותו בניכם על קידוש שלמות הארץ, אל תבכו. תפנו למשפחת אדלסון. הם יתרמו לכם בשמחה את דמי ההנצחה.

לקריאת הכתבה המלאה