טקס השקילה הוא משפיל, מכאיב וגורם לילדים רבים לא להגיע לבית הספר מפחד ומבושה על מי שהם ומה שהם. על מערכת החינוך בישראל לחדול מקיומו. זו השנה השנייה שאני מבקשת: הימנעו מהזובור הזה

איילת קלטר
21 תגובות לכתבה