השאלה כיצד חילץ ממוחו מרקס - אמנם ממשפחת מומרים, אבל עדיין יהודי - חיבור כל-כך אנטישמי כמו "לשאלת היהודים", הופכת סבוכה יותר כשקוראים את תיאורי החומלים יהודי ירושלים

מוזיאון העם היהודי
39 תגובות לכתבה