בואו לגלות את עמוד הכתבה החדש שלנו
${m.global.stripData.hideElement}
 

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

לשבוע בלבד - מינוי לאתר ב-50% הנחה  

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

מגזין עיניים

אוֹפַנֵי טַנְדֵם - אוֹפַנַיִים לְפָחוֹת לִשְנַיִים

בֵּין הָרוֹכְבִים על אוֹפַנֵי טַנְדֵם נִרְקָמוֹת מַעַרְכוֹת יְחָסִים מְיוּחָדוֹת

תגובות
רכיבה על אופניים

"היום נִרכּב עד חוף הים", מַציע בְּחיוך מעוֹדֵד רוכב מנוסֶה למי שתִרכּב איתו בַּשָעות הקרובות על אותו זוג אופַניים. השניים מְוַודְאים שחָבְשו אֶת הקסדה ולָבשו אֵפוֹד זוהֵר. ואז הם עולים על אופַנֵי הטַנְדֵם.

הציר של אופַנֵי טַנְדֵם ארוך מהציר של אופַניים רגילים, כי אופַנֵי טַנְדֵם מיוֹעדים לכמה רוכבים — בְּדֶרך כלל לִשניים — והם יושבים זה מאחורֵי זה. באופַנֵי טַנְדֵם מי שיושב מִלְפנים שולט בַּכִּידוֹן, אך אֶת הנעת הגלגלים עושׂים כל הרוכבים בְּצַוְותָא, כל אחד בִּדְוָושוֹת נִפרדות המחוּבּרות לְשַרשרת האופַניים המשותֶפת.
היַעד שאליו סיכְּמו הרוכב והרוכבת להגיע הוא חוף ימהּ של תֵל אָבִיב הנִמצא בְּמֶרחק של כשישה קִילוֹמֶטְרים מִנְקודת היציאה. כעבור שעתיים או שלוש הם יחזרו אֶל נקודת היציאה, אֶל 'בֵּית שְנֵיאוֹר', בֵּיתהּ של עמוּתת 'אֶתְגָרִים', המְמוּקם בַּצד המִזרחי של פַּארְק היַרְקוֹן בְּגַנֵי יְהוֹשֻעַ בְּתֵל אָבִיב.

רוכבים מעמותת 'אֶתגָרִים'. הרוכבים סוֹמכים
זה על זה, וכל אחד אַחראי לִבְטיחוּתוֹ של האחֵר

עמותת 'אֶתגָרִים' פעילה בכל הארץ, וּמַטְרתה לקדֵם אנשים בַּעלֵי מוּגְבָּלוּיוֹת וּלְאַפשֵר להם לְמַצוֹת אֶת היְכולֶת שלהם בִּפעילוּיוֹת סְפּוֹרט, ובהן רכיבה על אופַניים. יש עֲמוּתוֹת חשובות נוספות שֶיש בהן פעילוּיוֹת כאלֶה בכל רַחבֵי האָרץ, מִשום שאופַניים הם אֶמצָעִי מוצלח בִּמיוחד לְשילוב ילדים וּמבוגרים בַּעלֵי מוּגְבָּלוּיוֹת בִּפעילוּת סְפּוֹרט.
הָרכיבה על אופַניים מוּתאֶמת לכל אחד לפי יְכוֹלְתו. בְּאופַנֵי טַנְדֵם המִתנדבים יושבים מִלְפנים וּבַעלֵי המוּגְבָּלוּיוֹת יושבים מאחור. כל אחד מֵניע אֶת הדְוָושוֹת כְּפי יְכוֹלְתו, וּמה שֶחָשוב הוא שהם רוכבים יחד. כמה מיוחדת הַרגָשת ההצלחה להניע עִם עוד מישהו אופַניים גדולים וְלִגְמוֹעַ יחד מֶרחק.

אחַר הצהריים העמותה מְקַיֶימת חוּגֵי רכיבה לִמבוגרים. לא לכל בַּעלֵי המוּגְבָּלוּיוֹת קל לִרכּוב על אופַניים. המִתנדבים מְסַפּרים על שוּתְפֵיהם לָרכיבה, כי הם (בַּעלֵי המוּגְבָּלוּיוֹת) מִתיַיחסים אֶל עצמם כְּאֶל אנשים 'בריאים' ועוּבדה זוֹ היא שמְאַפשֶרת להם לעלות על האופַניים.

רוכבים מעמותת 'אֶתגָרִים'. הרוכבים סוֹמכים
זה על זה, וכל אחד אַחראי לִבְטיחוּתוֹ של האחֵר

המילה 'בריאים' כתובה כאן בְּמֵירְכָאוֹת, כי ההבחנה החדה בין בַּעלֵי מוּגְבָּלוּיוֹת לבין כל השאָר אֵינה נוחה לי וּבְוַודאי גם לכם. הֲרֵי על האופַניים, וּבַחיים בִּכלל, יש רֶצף שֶעליו כולנו נִמצאים. לכל אחד החוֹזְקוֹת שלו והחוּלְשוֹת שלו. לכן לְעיתים קרובות דַוְוקא הרוכבים המִתנדבים (אלֶה 'הבריאים'), הם שֶשואבים עידוד מבַּעלֵי המוּגְבָּלוּיוֹת. אגב, הכושר הפִיזִי של כמה מהם מעולֶה והם מסוגלים לרכוב טוב מִרַבּים אחֵרים. בְּוַודאי טוב ממני.

הרכיבה המשוּתֶפת היא הִזדַמנוּת לתַעֵל אֶת היִתְרונות של שני אנשים לְמטרה אחת. הזוגות יוצאים מִבֵּית שְנֵיאוֹר זה אחַר זה לִרכיבה קצרה או ארוכה. המְשׂימה המשותפת מְסַפֶּקת זמן מתאים לְשׂיחה, לְהֶיכֵּרות וְלִיצירת קשר שלְעיתים מְבוּסס, לפחות בַּהתחלה, על האהבה לאופַניים. שני הרוכבים סוֹמכים זה על זה, וכל אחד אַחראי לִבְטיחוּתוֹ של האחֵר. הם שותפים.

יוֹסִי קָט מלַמד רכיבה על אופַניים
צוּר קוֹצֵר

יש בַּעלֵי מוּגְבָּלוּיוֹת המסוגלים לִרכּוב לבדם על אופַנֵי יד או על אופַניים רגילים. אופַנֵי יד הם אופַניים נמוכים בַּעלֵי שלושה גלגלים המוּפעלים בַּידיים וּמַתאימים לנָכים בַּגַפַּיים התחתונות. האופַניים האלֶה והאופניים הרגילים נועדו לְרוכב אחד, וּבְמצבים כאלֶה המִתנדבים רוכבים לְצידם של בַּעלֵי המוּגְבָּלוּת על אופַניים מִשֶלָהם.
ליד בֵּית שְנֵיאוֹר אֶפשר לראות בְּמשך שעות רבּות בַּיום אדם נִמְרץ הנע לְצד רוכבֵי אופַניים על גלגיליות. זֶהו יוֹסִי קָט. הוא מְלַמד רכיבה על אופַניים. המוּמְחִיוּת שלו היא הַנְגָשַת הָרכיבה כמעט לכל אחד. לִדְבָרָיו, כל מי שמסוגל ללכת על שתי רגליו יכול לִרכּוב בעצמו על אופַניים.

קָט לא רץ אחרֵי האופַניים או מחזיק בהם מאחור בְּמקל של מַטאטא, כמו שהורים רבּים עושׂים כאשר הם מְלַמדים אֶת יַלדֵיהם לִרכּוב. הוא מתקדם לְצד תלמידָיו על גלגיליות, נע קרוב אליהם וּמְוַודֵא שלא יִפּלו. מְעַניין לִראות כיצד הוא נוֹסֵך בְּתלמידיו ביטחון שהם מסוגלים. הוא מאמין שגם ילדים וגם מבוגרים שמְפַחדים מאוד מאופַניים מסוגלים לִרכּוב וּלְדַוֵוש. גם מי שאוּבחַן על הרֶצֶף האוֹטִיסְטִי וגם מי שסובֵל מִמוּגְבָּלוּת פִיזִית כגון שִיתוּק בְּצד אחד של הגוף יכול לִרכּוב בעצמו. אפילו עיוורים יכולים לִרכּוב, אך לְצידם מוכרח להיות מישהו שידריך אותם בקולו וְיִמנע תאונות.

יוֹסִי קָט מלַמד רכיבה על אופַניים. גם ילדים וגם מבוגרים שמְפַחדים מאוד מאופַניים מסוגלים לִרכּוב וּלְדַוֵוש
צוּר קוֹצֵר

השיטה שפִּיתח יוֹסִי קָט מַעניקה לבַעלֵי מוּגְבָּלוּיוֹת תְחוּשַת עצמאוּת, שמִכּוֹרַח הנְסִיבּוֹת לא תמיד שְכִיחה בְּחַיֵי היום־יום שלהם. קָט מאמין כי זוֹ לְעַצמה מַטָרה חשובה מאוד, אך גישָתו שונָה מִזוֹ שבּה דוגלים בעמותות המַציעות רכיבה משוּתֶפת של בַּעלֵי מוּגְבָּלוּיוֹת וּמִתנדבים.

כל אדם צריך לבחון איזוֹ שיטה מתאימה לו, אך בסופו של דבר הילדים והמבוגרים המסוגלים לִרכּוב לְבַדם וגם הרוכבים בְּצַוְותא זוכים לַחֲוָויה שהאופַניים מְזַמְנים לכולנו — תחושַת חֵירוּת נֶהדרת על גלגלים.

יוֹסִי קָט מלַמד רכיבה על אופַניים. גם ילדים וגם מבוגרים שמְפַחדים מאוד מאופַניים מסוגלים לִרכּוב וּלְדַוֵוש
צוּר קוֹצֵר

מתוך המגזין לילדים 'עיניים', גיליון 202 בנושא 'אופניים'. להזמנת מינוי וגיליונות קודמיםתגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר הארץ

סדר את התגובות
*#
בואו לגלות את עמוד הכתבה החדש שלנו