בואו לגלות את עמוד הכתבה החדש שלנו
 

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

לקרוא ללא הגבלה, רק עם מינוי דיגיטלי בהארץ  

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

מגזין עיניים

הָעוֹלָם שֶלָנוּ מִתְחַדֵש מַהֵר מִדַי?

עַל הַקֶצֶב הַגוֹבֵר שֶל הַשִינוּיִים וְהַחִידוּשִים בְּכָל תְחוּמֵי הַחַיִים שֶל בְּנֵי הָאָדָם בָּעוֹלָם

תגובות
איור על חדשנות


אַחד המְאַפְיינים של תְקוּפָתֵנו הוא הקֶצב המָהיר של השינויים שמִתרַחשים בה. קצב השינוי הבולט ביותר הוא בַּתחוּם הטֶכְנוֹלוֹגִי — לְדוגמה, ההִתפַּתחות המהירה של מַכשִירֵי הטלפון הנייד. אולם שינויים מִתרַחשים בְּכל תְחוּמֵי החיים והַתַרבּות, מֵהֶם מהירים, כגון בְּאוֹפְנוֹת הַלְבוש, בְּסִגנוֹן הדיבור, בַּשָׂפה, וּמֵהם איטיים יותר, כגון בּעֲמָדוֹת פּוֹלִיטִיוֹת, בתוכניות הלימודים וּבסִפרֵי לימוד, בְּמִבנֵה המשפחה, בַּנוף, בְּתֵאוֹריוֹת מַדָעיוֹת ואפילו בּעֲרָכים.

קֶצב השינויים מַגדיל מאוד אֶת הפַּער בין הדורות. לדוגמה: לִפנֵי אֶלף שָנים כמעט לא היה הֶבדֵל בין אוֹרַח חייו של אב לְבין אורח החיים של בְּנוֹ, ואפילו בין אורח החיים של סב לאורח החיים של נֶכדו: הם גרו באותו מקום; היה להם אותו סִגנון לְבוש; הם למדו את אותם דברים; עסקו באותו מקצוע כל חייהם; היה להם אותו מידע; היו להם אותם עֲרָכים. היום יש הֶבדל עצום בין אוֹרַח החיים של ההורים לְאורח החיים של יַלדֵיהם. יָתֵר על כן, גם בְּחַיָיו של אותו אדם עצמוֹ מִתחוֹללים שינויים כמעט בְּכל תחומי החיים. אחת הדוגמות הבולטות היא העיסוּק וּמְקום העבודה. כַּיום אנשים רבּים מחליפים אֶת מְקום העבודה ואפילו את תְחוּם העיסוק שלהם. ודוגמה מתחום אחר: לְרוב הסבים והסבתות של ילדים בגיל של קוראי 'עֵינַיִים' לא הייתה ביַלדוּתם טלוויזיה, ולכולם לא היה מַחשב. החיים שלהם הִשתַנו מאוד בְּעִקבוֹת החידושים האֵלֶה.

שתי שאלות מְעַניינות מִתעוֹררות בָּעִניָין הזה. הראשונה: מה גָרם לְקֶצב השינוי לִגדול? והשנייה: מה המַשמָעוּת של התהליך הזה, כיצד הוא מַשפּיע על חיינו?
בְּכל אחד מאיתנו יש שני כוחות מֶרכָּזיים המְעַצְבים אֶת חיינו ואֶת אִישִיוּתנוּ: כוח מְשַמֵר וכוח פורץ. הכוח המשמר מבקש לִשמור על הקַיים, להגן עליו וּלטַפּח אותו, ואִילו הכוח הפורץ מבקש לִפרוץ אֶת הגְבוּלוֹת, לְשַנות, לִיצור דברים חדשים גם בחייו של הָאדם הפרטי וגם בָעולם כּוּלו. אנחנו מַכּירים את התופעה הזאת מֵחַיֵינו: מִצד אחד אנו אוהבים אֶת השִגרה — את הבית ואת החדר המוּכָּרים, את הארוחה המִשפחתית הקבועה, מוזיקה יְשָנה וטובה, את המִנהגים ואת העֲרָכים שאנחנו רגילים אליהם; מִצד שני אנחנו רוצים להפתיע, להתקדם, לבַטֵא מְקוֹרִיוּת: לִכתוב בסגנון חדש, לִלבּוש בגד מקורי, לְעַרְעֵר על הסֵדר הנוֹהֵג בַּבַּית, בְּבֵית הספר, בַּחֶברָה.

גילויים מדעיים וְהִתפַּתחוּת המדע מְחזקים את הכוח הפורץ. לדוגמה: אחת ההמצאות שתָרמו אֶת התְרוּמה הגדולה ביותר לַתרבות היא הַמצָאת השָׂפה והכתב. אבל כל עוד לא הִמציאו את הדפוס יָדעו רק מעטים לכתוב, וּבִזכות הַמצָאת הדְפוּס אַלפֵי שנים אחר כך הֵפיצו את היֶדַע, וכל אחד היה יכול לקרוא וְלכתוב וּלְמַמֵש אֶת הכוח הפורץ שלו.
בִּשְלוש מאות השנים האחרונות חָלו שינויים חשובים וּמְהִירים מאוד אשר אִפְשְרוּ למַמֵש אֶת הכוח הפורץ מִימוּש מַשמָעוּתי ביותר: בִּזְכוּת המַדע התגלו גילויים רבּים מאוד שהביאו בעקבותיהם הִתפַּתחוּת וִיצִירָתיוּת טֶכְנוֹלוֹגִית, לדוגמה: התגלה החשמל; הייתה 'המַהפֵּכה התַעשִׂייָתית': לפני כמאתיים וחמישים שנה הִתחיל באֵירוֹפָּה ובאַרְצוֹת הַבְּרִית תהליך שִכלוּל של מכונות בתַעשִֹייה ובחַקְלָאוּת שהביא לְשינוי בְּאוֹרַח החיים המָסוֹרְתי ויָצר צְרָכים חדשים וצורות חיים חדשות. אחת מצורות החיים האלה היא העִיוּר, כלומר, המַעבָר של אנשים רבים מִן הכְּפר המצומצם אל העיר הגדולה; המִסחָר והכַּלכָּלה נַעשׂוּ בין־לאומיים, ונוֹצרו הִזדַמנוּיוֹת חדשות וּשְוָוקים חדשים; וּבְיָמֵינו יָצרה 'מַהפֵּכַת המֵידע' גֶשר בין צרכים ישנים, כגון הצורך במידע מִילוּלִי, במוזיקה, בתמונות, לְבין טֶכְנוֹלוֹגְיוֹת חדשות כגון מחשבים, נַגָנים וצָגִים דִיגִיטָלִיִים.

בַּד בְּבַד הִתרַחשו בָּעולם שִינוּיים פּוֹלִיטִיים־חֶברָתיים־אִידֵאוֹלוֹגִיִים שעוֹדְדו בְּעיקָר אֶת הכוח הפורֵץ. למשל, בעוד החֲבָרוֹת השַמרָניוֹת נָטוּ לדַכֵּא אֶת הכוח הזה, החֲבָרוֹת הלִיבֵּרָלִיוֹת החדשוֹת (הדוֹגלוֹת בחֵירוּת הפְּרָט, בְּחופש הדת, בְּסַחר חופשי ועוד) נוֹטוֹת לעוֹדֵד יְצִירָתיוּת, יוֹזְמָה וּבִיטוּי עצמי. וכך כל אדם, כל אִרגוּן, כל חֶברָה וכל מדינה מְחַפּשׂים תמיד אֶת השינוי ואֶת הבִּיטוּי הֶחָדש. זֶהו התהליך שמֵבִיא לְהִתקַדמוּתָן של התַרבּות, של החֶברה ושל ההִיסְטוֹרְיָה.

הַהִתחַדשוּת הזאת חשובה מאוד, אך היא דוֹרֶשת מאיתנו מעט זהירוּת. לְעיתים אנחנו מגזימים בָּרצון שלנו לדברים חָדָשים ומְקוֹריים וּמִתייחסים אל הדברים הישנים והמקובלים כאילו הם חַסרֵי עֵרך. רבּים מֵאיתנו 'מוכרחים' להחליף לעיתים קרובות את הטלפון הנייד, את המכונית, בגדים, תִספורת, גיבורֵי תַרבּות ואפילו דֵעוֹת, עֲרָכים, ואופי.
אמנם לַמקורי וְלֶחָדָש יש עֵרך רב, אך הוא לא צריך לָבוא על חשבון היָשָן והמוּכָּר. אסור לנו לִשכּוח מי אנחנו וּמֵאַין באנו, אסור לנו לזַלזֵל בַּבָּסיס שֶעליו צָמחנו, בֶּעָבר שלנו.
קֶצב השינויים מְלַמֵד אותנו דבר נוסף: הוא מצביע על מה שאנו חַייבים לדעת. כיום צריכה להיות לנו הַיְכוֹלֶת לִלמוד בִּמהירוּת וּלְשַנוֹת בִּמהירות וּבְקַלוּת אֶת אוֹרַח מַחשַבתנו. בֶּעָבָר יכלו בנֵי אדם לסַיים אֶת לימודיהם וְלַעבוד בלי לחַדֶש אֶת הַיֶדע שלהם כל הזמַן. היום הדבָר אֵינו אֶפשָרי. היום צריך לִלמוד וּלהִתגַמֵש כל הזמַן.
הפִילוֹסוֹף היְוָונִי הקָדוּם הֵרַקְלִיטוֹס (חי לִפנֵי כאַלפּיים וחמש מאות שנה) סָבר שהעולם מִשתַנֶה כל הזמַן, בלי הפסקה. אחת האמירוֹת המפורסמות שלו היא: "אֵינךָ יכול להיכנס לְאוֹתו הנהר פעמיים." מדוע? כי הנהר הוא המים הזורמים, והמים האֵלֶה מִתחַלפים כל הזמַן.
הֶעָתיד הוא נהר הנִמצָא בְּשינוי מַתְמִיד, וּמה שנִשאָר קָבוע הוא הצורך שלנו לָדַעת לִשׂחות

מתוך המגזין לילדים 'עיניים', גיליון 106 בנושא 'חדש'. להזמנת מינוי וגיליונות קודמיםתגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר הארץ

סדר את התגובות
*#
בואו לגלות את עמוד הכתבה החדש שלנו