הניסיון לגייס חרדים הוא טיפשי, עקר, יקר ומנוכר. אף חרדי "אמיתי" לא התגייס ולא יתגייס. אי מדידת החינוך החרדי במבחני פיז"ה היא מקור הבעיה ושותפים לה המדינה ופרנסי החרדים גם יחד

רבקה נריה-בן שחר
110 תגובות לכתבה

הארץ

הארץ

הארץ

הארץ

הארץ

הארץ

הארץ