לוגו הארץ
הארץ

כוח לחיות

עַכְשָּו, כְשֶאֲנִׁי בַת לְמַעְלָּה מִׁתִׁשְעִׁים,

כָּל יוֹם יָּקָּר מְאֹד לְלִׁבִׁי

הָּרוּחַ הַמְלַטֶפֶת אֶת לְחָּיַי

שִׁיחַת טֵלֵפוֹן מֵחֲבֵרָּה

אֲנָּשִׁים שבָּאִׁים לְבַקֵר

כָּל אֵלֶה

נוֹתְנִׁים לִׁי כֹחַ לִׁחְיוֹת

*

תשובה

הָּרוּחַ לָּחֲשָּה בְאָזְנִׁי:

“בוֹאִׁי, הִׁגִׁיעַ זְמַנֵךְ לַעֲבֹר לָּעוֹלָּם הַבָּא“

קוֹלָּהּ הַמְתַקְתַק הָּיָּה כֹה מְפַתֶה

הֵשַבְתִׁי לָּהּ מִׁיָּד:

“אֶשָּאֵר כָּאן עוֹד מְעַט,

יֵש כַמָּה דְבָּרִׁים שֶעָּלַי לעֲשוֹת“

פְנֵי הָּרוּחַ נָּפְלוּ

וְהִׁיא שָּבָּה עַל עִׁקְבוֹתֶיהָּ בְאַחַת

*

לרופא

בְבַקָּשָּה אַל תִׁקְרָּא לִׁי “סַבְתָּא“

וְאַל תִׁשְאַל שְאֵלוֹת מְטֻפָּשוֹת כְמוֹ:

“אֵיזֶה יוֹם הַיוֹם?“

המשוררת היפנית שִׁיבָּטָה טוֹיוצילום: Masafumi Hikita

אוֹ “כַמָּה זֶה תֵשַע וְעוֹד תֵשַע?“

“גְבֶרֶת שִׁיבָּטָּה, אַתְ אוֹהֶבֶת אֶת שִׁירָּיו שֶל סַיְג‘וֹ יָּסוֹ?“

אוֹ “מַה דַעְתֵךְ עַל מֶמְשֶלֶת קוֹיְזוּמִׁי?“

אִׁם תִׁשְאַל שְאֵלוֹת כָּאֵלֶה

אֶשְמַח מְאֹד

*

זיכרון (1)

כְשֶסִׁפַרְתִׁי לְךָ שֶאֲנִׁי בְהֵרָּיוֹן אָמַרְתָּ:

“בֶאֱמֶת? אֲנִׁי כָּל כךְ שָּמֵחַ!

מֵעַכְשָּו אֶקַח אֶת עַצְמִׁי בַיָּדַיִׁם וְאֶעֱבֹד קָּשֶה“

כָּךְ אָמַרְת

בְאוֹתוֹ הַיוֹם, בְדַרְכֵנוּ הַבַיְתָּה,

צָּעַדְנוּ קְרוֹבִׁים לְאֹרֶךְ שְדֵרַת עֲצֵי הַדֻבְדְבָּן

הָּיָּה זֶה הַיוֹם הַמְאֻשָּר בְחַיַי

*

איפור

כְשֶבְנִׁי הָּיָּה בְבֵית הַסֵפֶר הַיְסוֹדִׁי

הוּא סִׁפֵר לִׁי בְשִׁמְחָּה:

“חֲבֵרִׁים שֶלִׁי אוֹמְרִׁים שֶאַתְ מַמָּש יָּפָּה!“

מאָז וְעַד הַיוֹם,

גִׁיל תִׁשְעִׁים וָּשֶבַע,

אֲנִׁי מַקְפִׁידָּה לְהִׁתְאַפֵר

בְדִׁיוּק בְאוֹתוֹ הָּאֹפֶן

אוּלַי מִׁישֶהוּ

יַחֲמִׁיא לִׁי

_______________________________

מיפנית: איתן בולוקן

"הבוקר בא תמיד", הוצאת לוקוס, 64 עמודים, 60 שקל

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר הארץ