למה קיים הדבר הזה שנקרא פייסבוק? - כביש מקורצף - חדשות, ידיעות מהארץ והעולם - עיתון הארץ