על הדבש ועל העוקץ - כביש מקורצף - חדשות, ידיעות מהארץ והעולם - עיתון הארץ