"ירושלים היא 
3 ערים - ערבית, חרדית וחילונית-מסורתית" - גדעון לוי - חדשות, ידיעות מהארץ והעולם - עיתון הארץ