48 שעות לפני כניסת החוק להפללת צרכני זנות לתוקף הודיעה השרה לחיזוק וקידום קהילתי כי ביקשה לעצור את יישומו. החוק נכנס לבסוף לתוקף, אך התנהלותה של השרה היא סטירת לחי לאנשים בזנות

ורד לי
147 תגובות לכתבה