מספר דפים, קבוצות ועדכונים יומיים שכל תכליתם אחת - לעקוב אחרי מצב הבית בבלפור - הוקמו כדי לתת מענה להתרגשות השמלאנית שלא מצליחה להצניע את צהלות השמחה

איתן לשם

עוד כתבות