ההאקר שהפיל את "הארץ": מתנצל, לא אפגע בכם שוב - ברשת - הארץ