הנהגה נרקיסיסטית, שרירותית וחסרת מצפן

הרשימה המשותפת

للمقالة باللغة العربية: قيادة لا زعامة!

ניסיונות רבים נעשו כדי להגדיר באופן מדעי מהי מנהיגות ומיהו מנהיג או מיהי מנהיגה. על־פי החוקרים בניס וטאונסנד (1994), קיימות לפחות 650 הגדרות מדעיות שונות למנהיגות. שאלת המנהיגות הפכה היום לשאלה דחופה. רובנו עוסקים רבות בשאלה זו ובפרט כשאנחנו נמצאים רגע לפני בחירות בזק כפויות, כשעוד לא הספקנו לקחת אוויר מאז הבחירות הקודמות ולאחות את השברים שהן פערו בחברה שלנו, שממילא רבים השברים בה.

ברור לחלוטין שרוב השיחות שלנו בהקשר זה מצטמצמות לשאלת ביצועיה של ההנהגה הפוליטית של החברה הערבית כפי שבאה לידי ביטוי במפלגותינו, בהנהגותיהן ובשורות הפעילים. באמצעות הערכה מהירה ופשוטה של ביצועים אלה, ניתן לטעון כי רוב החברה הערבית מאוכזב עמוקות ומיואש מאוד מהמפלגות ומהנהגתן, מה שיכול להסביר את אחוז ההצבעה הנמוך הצפוי בבחירות הקרובות.

ישנן גם סיבות אחרות, הנוגעות לשינויים המסוכנים שאנו רואים בחברה הישראלית והספק ההולך וגובר באשר להשתתפות פוליטית של המיעוט הפלסטיני בארץ בעשייה הפוליטית. אני מעוניינת, עם זאת, לשוב ולהידרש לסוגית המנהיגות בניסיון להבין את המציאות שאנו חווים כיום. וורן בניס, חוקר מנהיגות בינלאומי, מדבר על שני מרכיבים מרכזיים בהגדרת המנהיגות.

המרכיב הראשון, המבוסס על המוטיבציה הפנימית, כולל יכולת תקשורת ויושרה עצמית, ובמילים אחרות "להיות מנהיג פירושו בהכרח להיות אתה עצמך". כלומר, להיות מסוגל לתקשר עם עצמך ולהכיר את עצמך, להיות מסוגל לזהות את המטרות שלך ולפעול כדי להשיגן תוך שמירה על נאמנות ומחויבות למטרות הללו. מה שמניע אותך לעבוד הוא האמונה הפנימית שלך והשכנוע העצמי שלך בצדקתם של הדברים שאתה עושה ובנחיצותם. בהקשר זה המנהיג עובד מתוך מוטיבציה פנימית והמבחן היחיד למנהיגותו הוא המחויבות שלו לעצמו ולעקרונותיו.

המרכיב השני שעליו מדבר בניס הוא מנהיגות כמעשה או כפעולה: המנהיג הוא זה שעושה ופועל לתרגם את חזונו למעשים ופעולות הכפופים להערכה ולביקורת. בהקשר זה, המנהיג הוא לא אדם בעל כריזמה או כזה שביכולתו לסנוור ולשלהב אנשים בתעלולים רטוריים, וגם אין לו תכונות אישיות על סף ה"אלוהיות" כפי שהיינו רוצים לדמיין. המנהיג הוא אדם שעובד ללא לאות ומבחן ההנהגה שלו הוא זה של יושר עבודתו. השאלה שעולה כאן היא האם ניתן לראות בכל מי ש"עובד" מנהיג? התשובה היא כמובן לא! המנהיג צריך לשאוף בפעולתו לפרוץ את גבולות המוכר, לשנות את המציאות וליצור במקומה מציאות טובה יותר.

אם ננתח את מצבם הנוכחי של מנהיגים פוליטיים בחברה הערבית על־פי שני המרכיבים שהציע בניס, כשהגדיר את המונח מנהיגות, נגיע למסקנה הכואבת שה"מנהיגות" הנוכחית רחוקה ת"ק פרסה מהנהגה. זוהי הנהגה שאינה מחוברת לעצמה ואינה פועלת באמצעות יעדים ברורים ושקופים אלא באמצעות פריזמה צרה של שיקולי רווח והפסד. זוהי הנהגה העסוקה בעצמה עד כדי נרקיסיזם ובו זמנית חווה מצב של ניכור עצמי, העסוקה ברוב המקרים במציאת דרכים לפתור מתחים פנימיים ולעקוף אותם על חשבון פעולה מתוך הנחות יסוד ברורות ומפורשות. ההנהגה הזאת מכריזה על החלטות דרמטיות בבוקר רק כדי לשוב ולבטלן ביום המחרת ואנו רואים אותה עסוקה לרוב בתגובות, מתנהלת באופן שרירותי, בלא מצפן ברור ויסודות ערכיים שינחו את פעולתה.

אין ספק כי הבחירות הקרובות הופכות את השאלות הנוגעות למנהיגות, לאיכותה ולביטוייה לדחופות ובוערות במיוחד והן מחזירות אותנו אל השאלה הקיומית של היותנו מיעוט לאומי החי במציאות פוליטית וחברתית מורכבת ומסוכנת. מה שמדאיג כאן הוא שההנהגה הפוליטית הנוכחית מתקיימת בסיטואציה של העדר תקשורת עם עצמה ועם החברה שלה. עניין זה הופך את שאלת הכדאיות של ההשתתפות במשחק הפוליטי לשאלה לגיטימית ששחקנים מכל גווני הקשת הפוליטית והחברתית צריכים להידרש אליה באופן רציני ומעמיק.

הכותבת היא מרצה במכללת אורנים ומנהלת היחידה לעבודה סוציאלית

للمقالة باللغة العربية: قيادة لا زعامة!

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

תגובות