חוק הלאום בערבית

עלי חיג'אזי
עלי חיג'אזי
مدرسة طمرة
עלי חיג'אזי
עלי חיג'אזי

للمقالة بالعربية: قانون القومية بالمدرسة

והנה, שר החינוך הזמני רפי פרץ שוב תפס את הכותרות בשל החלטתו להכניס לספרי הלימוד של מערכת החינוך הממלכתית את חוק הלאום הגזעני והפוגעני כלפי המיעוטים התרבותיים הילידיים. פרץ תיאר את החוק כאחד החוקים החשובים בישראל: "אני רואה חשיבות רבה בכך שמערכת החינוך תלמד אותו ואת ההיבטים השונים שלו במסגרת לימודי האזרחות" (מעריב 15.8.19). עוד ציין פרץ כי הוראת החוק בבתי ספר תחל מיד עם תחילת שנת הלימודים הקרובה.

חוק הלאום אושר בשנה שעברה וכבר הספיק להוות אירוע פוליטי עצום ולעורר רעש תקשורתי וכעס ציבורי נרחב בשל היותו חוק גזעני המדיר חמישית מתושבי המדינה. החוק מגדיר את ישראל כמדינתו של העם היהודי ושלו בלבד וקובע כי רק לו שמורה הזכות להגדרה עצמית במדינה (סעיף 1). חוק היסוד הזה מהווה סכנה המאיימת על המיעוט הפלסטיני בישראל מפני שמשמעותו הפיכתם לנתינים נחותים ואזרחים מסוג ב. בנוסף אותו חוק אותו חוק שולל מהם את הזכות להגדרה עצמית, ולשימור מורשתם התרבותית עתיקת היומין וההיסטורית בארץ זו, ומעל לכל אינו מכיר בערבים כמיעוט לאומי במדינה שלו מאפיינים ייחודיים.

קיומו של חוק כזה מבטיח שילדינו ילמדו משמעויות מעוותות של הדמוקרטיה, המבוססות בעיקרן על עליונות גזעית. ילדינו ילמדו שמולדתם אינה שלהם וכי הם אורחים בה. הם ילמדו על חוק השבות התקף רק ליהודי וכי המדינה פתוחה אך ורק בפני העם היהודי (סעיף 5). לעומת זאת, למיליונים מבני עמם הפזורים בכל קצוות תבל אין זכות לחזור לכפרים ולמישורים השייכים להם, למרות שהאו"ם הכיר בלגיטימיות של שיבת הפליטים הפלסטינים ובזכאותם לה (החלטה 194), עובדה המהווה סטירה נוספת בפניו של החוק הבינלאומי. ילדינו ילמדו את הנרטיב הימני על הנכבה, על יום האדמה, על הטבח בכפר קאסם ועל אירועי־דמים אחרים שפגעו בעמנו, העם הפלסטיני, מאז קום המדינה. שינוי הנרטיב יוביל לשטיפת מוחם של בנינו, המוסיפים לשאוב מידע מן הספרים ולחשוב שהאמור בהם הוא "נכון" מכיוון שהוא מבוסס על מקורות מהימנים ושהו נלמד בבתי־ספר ערביים על־ידי צוות הוראה ערבי.

חוק הלאום ישנה באופן ישיר את עקרונות המשפט הבינלאומי כפי שהם נתפסים על־ידי התלמידים. במקום שיחשיבו את ההתנחלות המתמשכת בשטחי 67' כפשע מלחמה (אמנת ז'נבה, סעיף 147) המבוצע נגד עמם, הם יראו בה ערך פטריוטי־יהודי שחובה על המדינה לשמור עליו, לפתח אותו ולפרוס עליו את חסותה על חשבון זכויותיהם של הפלסטינים בגדה המערבית. מה יכול להיות גרוע יותר מכך שפשעי מלחמה מבוצעים ומכוסים באצטלה של חוקיות, לגיטימיות, מוסריות וערכים פטריוטיים נעלים? עם החוק הימני הקיצוני הזה, ילמדו תלמידים ערבים שישראל נמצאת מעל החוק הבינלאומי והאמנות הבינלאומיות ומתוך כך גם יבינו שדבר בזירה הבינלאומית לא ירתיע את הימין הקיצוני וכי הוא יכול לעשות כל שברצונו, ללכת בכל דרך שייבחר בלא כל צורך להתייחס לשלטון חוק בינלאומי או למערך זכויות גלובלי.

ילדינו ילמדו בספרי הלימוד שהם אינם נמצאים בסדר העדיפויות של המדינה, שאזרחותם היא אזרחות ממעמד נמוך במלוא מובן המילה ושהם נמצאים מתחת לאזרח היהודי בפירמידה החברתית. ביטחונו של האזרח היהודי חשוב יותר מביטחונו של האזרח הערבי והמדינה פורשת את זרועותיה רק בפני היהודים ומקיימת רק עמם קשרים, ואילו לאזרח הערבי אין כל מקום במסגרת זו. אפילו היהודים בתפוצות מקבלים עדיפות על חשבונם של "האזרחים" הערבים החיים בתוך גבולות המדינה (סעיף 6 לחוק הלאום).

מכך, אנו יכולים להסיק כי הוראתו של חוק הלאום לתלמידים בבתי הספר הערביים תעורר תחושות של חוסר אמון וניכור כלפי המדינה ומוסדותיה. חוק זה מבקש להרחיק את התלמידים הערבים מכל הגדרה או עמדה ולהעביר להם מסר שלפיו אין להם מקום במדינה ואין להם בה דבר. יתרה מזאת, החוק ילמד את התלמידים במגזר היהודי שגזענות על כל צורותיה היא לגיטימית. וכך, הם יגדלו כשהם מבינים שהתנשאות לאומית ואמונה בעליונות הגזע היהודי הם עניינים חוקיים ומוסריים לחלוטין. עובדה זו עתידה לחסל כל שביב תקווה לממש את עקרונות הצדק החברתי ולהשכנת שלום.

הכותב סטודנט למשפטים באוניברסיטאת בר- אילן

للمقالة بالعربية: قانون القومية بالمدرسة

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

תגובות