אין די בסיום הכיבוש

הפגנה נגד סיפוח בכיכר רבין בתל אביב, בשבוע שעבר
אמטאנס שחאדה
אמטאנס שחאדה

للمقالة بالعربية: إنهاء الإحتلال غير كاف، يجب تفكيك منظومة السيطرة

אחרי 53 שנה לכיבוש הגדה המערבית ועזה ב -1967, מטרותיה וכוונותיה של מדינת ישראל כלפי השטחים הפלסטינים ברורות יותר מאי פעם, וכך גם זהותה ויעדיה של המדינה. עד לשנים האחרונות ניסתה ישראל לתמרן בהגדרת הכיבוש, ולהתחמק מהחוקים וההחלטות הבינלאומיות, ולא חשפה את כוונותיה. כך פעלה ישראל מאז הסכמי אוסלו כדי להרוויח זמן על מנת לשנות ולעצב את מציאות הכיבוש וההתנחלות בשטח, בלי שום הפרעה וללא חשש מהמחיר שייגבה בזירה הבינלאומית. במקביל, ישראל חתרה לפירוק הפרויקט הפלסטיני - הלאומי ושינוי מהותו מסוגיה של שחרור לאומי, לסכסוך גבולות בין שתי ישויות. לצערנו, השיח זה נכפה על הזירה הבינלאומית.

ממשלת נתניהו יחד עם פרויקט הימין ההתנחלותי שהשתלט על הפרויקט הציוני, הבינו לאחרונה שהתנאים בזירה הפלסטינית האזורית והבינלאומית, מספקים הזדמנות לחשוף את מטרותיה של ישראל, בלי לחשוש מהשלכותיהן.  

המטרות האלה באות לידי ביטוי במה שנקרא "עסקת המאה", פרויקט נתניהו - טראמפ שמטרתו הכרעת הסכסוך בצורה חד - צדדית ומחיקת הזכויות הלאומיות הטבעיות והיסטוריות של העם הפלסטיני. הפרקטיקה של החלטה זו היא סיפוח בקעת הירדן, שנתפסת בצד הישראלי כאזור בטחוני קריטי, שוויתור עליו לא בא בחשבון (כפי שהבהירה תכנית אלון אחרי הכיבוש ב 67'). אחר כך בתכנית החלת ריבונות ישראלית על כל ההתנחלויות, וזה, אחרי שכבר הכריזה על ירושלים כבירתה בחסות ארה"ב ובהסכמה בשתיקה של חלק ממדינות ערב. לאלה מתווספת העובדה שישראל לא מתכוונת לקבל את הקמתה של מדינה פלסטינית.

ישראל הכריעה בשאלת זהותה בחוק הלאום, כאשר הגדירה שהיא מדינת הלאום היהודי. בעיני הימין הגדרת אופייה של המדינה בדרך זו היא הישג משמעותי לפרויקט הרוויזיוניסטי, בהשוואה להישגיה של מפלגת מפא"י ההיסטורית. מיותר לציין, שמטרות אלה מקובלות ומוסכמות בעידן הנוכחי על ידי רוב המפלגות, כולל אלה שבאופוזיציה דוגמת "יש עתיד", גם אם כביכול ישנה מחלוקת על חלק מהפרטים או על הטקטיקה. 

השינוי והבהירות במטרות וביעדים של ישראל, אמורים לתרום לתהליך של עיצוב וארגון מחדש של יעדי המאבק של הפלסטינים בישראל, כנגד ההגמוניה השלטת. תהליך כזה יתרום להבהרת מקומה של הפעילות הפרלמנטרית - הפוליטית, כחלק ממאבק רחב, שמטרתו שינוי במעמדם האזרחי והלאומי של הפלסטינים. דווקא בתקופה שקיימת סכנה תמידית לחזור לשיח פוליטי מגמגם ומעוות, שיושפע מציפיות וגבולות המוכתבים על ידי ההגמוניה.

מאבק פוליטי, פרלמנטרי, עממי וממסדי חייב לשמור על זהותה ושייכותה של החברה הערבית בישראל, להמשיך לדרוש אזרחות שוויונית וזכויות לאומיות, כמקובל במדינה דמוקרטית. ובד בבד יש להמשיך לדרוש פתרון צודק וכולל לסוגיה הפלסטינית (הקמת מדינה פלסטינית בגבולות 67' שירושלים המזרחית בירתה, שיבת הפליטים ופירוק ההתנחלויות). תנאים אלה הכרחיים בעת יצירת קואליציות ושיתופי פעולה עם מפלגות וזרמים הפועלים בתוך המערכת הפוליטית הישראלית. שיתופי פעולה פוליטיים הם כלים נחוצים במציאות בה חיים פלסטינים בישראל, אך אסור לנו להסתפק בשותפות המבקשת לסיים את הכיבוש מבלי שתכלול פתרון צודק לסוגיה הפלסטינית. אחרת, קואליציות ושיתופי פעולה יתרוקנו מיעדם האמתי ויתרמו רק להגשמת מטרות הציונות.

בלי להיאחז בזהות, שייכות ובזכויות הקולקטיביות, המאבק לזכויות אזרחיות ילקה בחסר מפני שהוא יוגדר במונחי האזרחות הליברלית, האינדיבידואלית המנותקת מן הזכויות הלאומיות הקולקטיביות. אנו דורשים את זכויותינו האזרחיות הקולקטיביות: רמת חיים, חינוך איכותי, תשתיות, ביטחון אישי וקולקטיבי, תעסוקה ועבודה, מבלי שנדרש לוותר בעבורן על עמדות פוליטיות -זהותיות. מצד אחר, מבלי להתבסס על עקרון הצדק בפתרון הסוגיה הפלסטינית, וללא הסכמה לעיקרון זה, ישראל תמשיך לחתור לפתרון הסוגיה הפלסטינית בהתבסס על הכוח והסטטוס - קוו הקיים, קרי כפיית פתרון הנשען על הרצון לארגן מחדש את הקולוניאליזם ההתנחלותי בשטחי 67', ולא סיום הסכסוך. והארגון מחדש נועד למעשה לשמר את הישגי השליטה בשטחי 48'. 

התפיסה הזאת מאתגרת השקפה הרווחת בציבור ובקרב פוליטיקאים, לפיה די בסיום הכיבוש כדי להפוך את ישראל למדינה דמוקרטית, כי הכיבוש, הוא מקור הרע שמעוות את החברה הישראלית. אני מאמין שהכיבוש לא ייפסק וזכויות קולקטיביות לא יתממשו בלי סיום של המצב הקולוניאליסטי ופירוק מנגנוני השליטה וההדרה. פירוק זה הכרחי ליצירתו של משטר דמוקרטי, אשר יתרום לצמיחת פתרונות לשינוי המציאות המעוותת. על מנת שזה יתגשם, הפלסטינים בישראל חייבים להפנים שעל כתפיהם מוטלת אחריות גדולה, במיוחד המפלגות הפוליטיות והרשימה המשותפת. יש להוביל את השינוי ולסרב להתפשר עם שיפור הקיים. 

הכותב ח"כ ברשימה המשותפת

للمقالة بالعربية: إنهاء الإحتلال غير كاف، يجب تفكيك منظومة السيطرة

הצטרפות לקבוצת הפייסבוק של המדור

תגובות