תלמדו מאום אל פאחם

אום אל־פחם. "לפני עליית התנועה האיסלאמית היא היתה שונה. פעלו בה לדוגמה שני בתי קולנוע"
מחמוד זוהדי
מחמוד זוהדי

للمقالة بالعربية: تعلموا من أم الفحم

בדומה למצב במגזר הערבי כולו, תחום הלימודים העיקרי בקרב אוכלוסיית אום אל פאחם ובעיקר בקרב נשים, הוא חינוך וההכשרה להוראה. הריבוי במספר הבוגרים בתחום זה - בהשוואה לביקוש הנמוך במערכת החינוך הערבית - גרם לעודף מורים. כתוצאה מכך, נרשמה עלייה משמעותית בשיעור האבטלה בקרב מורים וגננות ערביים. מצוקה דומה מסתמנת, גם בקרב בוגרי מקצועות פארא-רפואיים הלומדים באוניברסיטאות בחו"ל. 

מוסכם, כי תעודת בגרות איכותית מהווה מפתח לקבלה לחוגים איכותיים באוניברסיטאות בארץ, אלה בתורם אמורים להבטיח אופק תעסוקתי בתחום ההנדסה, הטכנולוגיה והמדעים המדויקים. אחד הרכיבים המשמעותיים ביותר לתעודת הבגרות האיכותית הזו, הינו בגרות ברמה של חמש יחידות במתמטיקה. 

בהסתמך על כך, החליטו פרנסי העיר, להשקיע מאמץ משמעותי בתחום ההכוון להשכלה גבוהה, במטרה לסייע למספר גדול יותר של בוגרי תיכון לפנות למקצועות אקדמאיים שיש להם ביקוש גבוה, כך שיובטח להם להתפרנס בכבוד ולהשתלב בשוק העבודה. ובהתאם לכך, בתחילת תשע"ט בסיוע וליווי קרן טראמפ, העומדת בבסיס הקמתה של רשת "ערי מצוינות", יצאה לדרך תכנית עירונית מקיפה, שמטרתה - להגדיל משמעותית את שיעור התלמידים הניגשים לבחינת בגרות ברמה של-5 יחידות במתמטיקה.

לקהילה ולרשות היה תפקיד חשוב ביותר ליישום התוכנית ולהצלחתה- אלה יזמו מסע הסברה להעלאת המודעות ללמידת מתמטיקה ברמת-5 יחידות התקיים בקרב כלל היישוב וכלל כנסים עירוניים, הציבו שלטי חוצות, ערכו סיורים במוסדות להשכלה גבוהה ומפעלי היי-טק. 

השלב הראשון היה הכשרת סגל מורים איכותי ומקצועי בכל התיכונים בעיר אום אל פחם, האתגר ברראשון בו נתקלנו היה המחסור במורים המסוגלים ללמד-5 יחידות מתמטיקה. ועל כן, במסגרת התכנית הוקמה קהילת מורים, מועדון ה-5, שכללה 25 מורים (מורי -5 יחידות ומורי-4 יחידות) אותה הנחתה אוניברסיטת חיפה. המורים, בעיקר מורי ה-4 יחידות, זכו ללמוד הרבה מעמיתיהם, ולפתח את הידע המקצועי שלהם בהקשרים קונקרטיים ולרכוש מיומנויות שיסייעו להם בהוראת מתמטיקה ברמה של-5 יחידות.

מטרת הקהילה הייתה: בניית קהילה פעילה ומשתפת, מתן כלים להוראה ברוח המתאימה לעקרונות תכנית הלימודים החדשה, לפתח מודעות, היכרות והתנסות בחומרי ובדרכי הוראה המתאימים להתמודדות עם הבלתי צפוי בהוראה ובלמידת המתמטיקה, בנוסף לחשיפה לפרויקטים המפתחים כלים להוראת המתמטיקה. במסגרת הקהילה התפתח מנגנון חניכה וליווי בית ספרי למורים החדשים.

בעקבות התכנית חל שינוי תפיסתי ותודעתי בקרב התלמדים: רבים מהתלמידים החזקים בעיר מעדיפים היום ללמוד מקצועות מבוקשים בחו"ל, במקומות בהם אין דרישה לבגרות-5 יחידות במתמטיקה ולכן הם מסתפקים ב-4 יח"ל. עפ"י נתוני מפקד שערך המרכז להשכלה גבוהה בעיר בשנת-2018, יותר מ-52% מכלל הסטודנטים מהעיר אום אל פחם הצטרפו ללימודים באוניברסיטאות מחוץ לארץ, מתוכם כ-76% למדו במוסדות להשכלה גבוהה בירדן ובתחום הרשות הפלסטינית. ברוב המוסדות האלה אין חשיבות לרמת בחינת הסיום במתמטיקה וניתן להתקבל גם עם תעודה של-3 יח"ל. 

בכדי לשכנעם בכדאיות בגרות-5 יח"ל במתמטיקה, הפעילו המורים שיטות פדגוגיות שונות להעלאת המוטיבציה בקרב התלמידים על מנת לפתח יכולות התמודדות עם המורכבות של לימודי מתמטיקה ברמת-5 יחידות.

ובהתאם הוקם מטעם העירייה מנהל יישוב, אשר לקח על עצמו ליישם את התכנית ברמה העירונית, תיווך בין הרשות למשרד החינוך וגופים מנחים חיצוניים, סייע ויזם פעילויות שונות לעידוד מצוינות. מעליו, הוקמה ועדת היגוי עליונה שתפקידה הסתכם בליווי והבטחת הצלחת התכנית, תוך יצירת שיתוף פעולה מלא בין הרשות המקומית, משרד החינוך, בתי הספר, קרן טראמפ ונציגות של ועדי הורים.

נוסף לוועדת ההיגוי, הוקם פורום מנהלים מקצועי, שהתמקד בהיבטים הפדגוגיים, הארגוניים והפסיכולוגיים הכרוכים בקידום המצוינות בלימודי מתמטיקה. לצד המנהל היישובי, כל בית ספר תיכון בחר רכז מצוינות במתמטיקה, שתפקידו היה להנחות ולהוביל את תהליך איסוף וניתוח הנתונים הקשורים להתקדמותם של התלמידים, בהתאם להנחות את צוות בית הספר על מנת להשיג את יעדי התכנית.

היות והתלמידים החזקים נמשכים יותר לבתי ספר מעודדי מצוינות במדעים ובמתמטיקה נפתחו אזורי רישום מבוקרים בתיכונים על מנת לעודד תחרות מצויינות בקרב בתי הספר.

בזכות תכנית זו, הוטמעו דרכי הוראה חדשניים בתחום הוראת-5 יחידות מתמטיקה בכל תיכוני העיר, הוכשרו ושובצו-7 מורים חדשים להוראת מתמטיקה ברמת-5 יחידות לימוד. עוד, נפתחו בעיר-5 כיתות חדשות ללימודי מתמטיקה ברמת-5 יחידות לימוד במהלך-3 שנים בלבד! אבל התכנית הביאה בעיקר, להעלאת מספר הניגשים לבחינת הבגרות במתמטיקה ברמת-5 יחידות. לפי משרד החינוך, בשנה"ל תשע"ט עלה אחוז הניגשים ל-5 יחידות במתמטיקה ל-9.2% (בהשוואה לשנה"ל תשע"ח-7.2%). עוד, ובהתאם לנתוני משרד החינוך עלה אחוז הניגשים לבחינת הבגרות ברמת-5 יחידות בשנת הלימודים תש"פ ל-13% מכלל תלמידי י"ב בעיר.

לסיכום, ניתן בעיניי ליישם תכנית זו בהצלחה רבה בכל רשות מקומית באשר היא, בתנאי שישנה נכונות והתגייסות קהילתית וכמובן הדרכה מקצועית בדומה למה שקיבלנו מאנשי קרן טראמפ, אשר תרמו להצלחת התוכנית.

הכותב הוא מנהל אגף החינוך בעיריית אום אל פאחם, החברה ברשת "ערי מצויינות" הפועלת במכון לשלטון מקומי באוניברסיטת תל אביב

للمقالة بالعربية: تعلموا من أم الفحم

הצטרפות לקבוצת הפייסבוק של המדור

תגובות